top of page
overzicht pakketten

 

Duidelijke Prijzen!

Indien het om een betalend dossier gaat, omdat de cliënt(e) geen recht heeft op juridische tweedelijnsbijstand, wordt er bij de allereerste consultatie u al een eindbedrag vooropgesteld bij de te voeren procedure.

Dit duidelijk eindbedrag van het totaalpakket (inclusief BTW van 21 %) bevat naast het ereloon óók de kantoorkosten.

Om discussies te vermijden wordt bij ons enerzijds niet met provisies gewerkt en anderzijds

heeft de cliënt(e) de ​absolute garantie dat er GEEN bijkomende sommen aan hem/haar worden opgevraagd.

Met deze heldere en ondubbelzinnige wijze garanderen we absolute duidelijkheid en dat u niet met onaangename verrassingen geconfronteerd wordt.

Pakket 1

 

Voor Bijstand bij "Asiel-, Dublin- en Regulariatieprocedures".

Voor juridische bijstand in een asieldossier op het niveau van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

Wat houdt dit pakket in?

 • Videoconsultaties vooraf, al dan niet in aanwezigheid van een tolk

 • de communicatie met de DVZ*

 • de communicatie met het CGVS (het Commissariaat)

 • de opvraging van uw administratief dossier bij de DVZ

 • een grondige bespreking van uw dossier

 • de bijstand bij het gehoor bij de CGVS zelf 

 • de nabespreking van het resultaat

 • onze communicatie met u

*DVZ - Dienst Vreemdelingenzaken

 

Aangezien uw privacy en GDPR (AGV*) voor ons 2 topprioriteiten zijn worden onze videomeetings georganiseerd met behulp van het beveiligde communicatiesysteem van de respectabele Gentse firma Vectera.

*GDPR/AGV - (General Data Protection Regulation / Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor de goede orde, dit bedrag bevat enkel de procedure bij de CGVS en niet de eventuele beroepsprocedure bij de RVV (Rechtbank voor Vreemdelingenbetwistingen) of de kosten van de vertaler/tolk.

Prijs voor dit pakket: 907,50 EUR (incl. BTW).

?

Hoe kan ik dit pakket kopen?

In 3 simpele stappen.

2

Wij contacteren u gratis voor de praktische regeling.

3

U betaalt en geniet vanaf dan van onze bijstand.

Anchor pakket 1
Anchor pakket 2

Pakket 2

 

Voor bijstand bij "Gezinshereniging".

Wat houdt dit pakket in?

 • Videoconsultaties vooraf, al dan niet in aanwezigheid van een tolk

 • de communicatie met u

 • de communicatie met de ambassade en de DVZ*

 • de communicatie met eventuele vertalers/tolken

 • de opvraging van het administratief dossier bij de DVZ bij een eventuele eerdere weigering

 • de bespreking ervan met behulp van de door u overgemaakte benodigde documenten

 • de verdere opvolging van uw dossier bij de DVZ

 • en eventueel aanvullende documenten aan deze dienst overmaken.

*DVZ - Dienst Vreemdelingenzaken

 

Aangezien uw privacy en GDPR (AGV*) voor ons 2 topprioriteiten zijn worden onze videomeetings georganiseerd met behulp van het beveiligde communicatiesysteem van de respectabele Gentse firma Vectera.

*GDPR/AGV - (General Data Protection Regulation / Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor de goede orde, dit bedrag bevat niet de kosten van een eventuele beroepsprocedure of de vertaler/tolk.

Prijs voor dit pakket: 907,50 EUR (incl. BTW).

?

Hoe kan ik dit pakket kopen?

In 3 simpele stappen.

2

Wij contacteren u gratis voor de praktische regeling.

3

U betaalt en geniet vanaf dan van onze bijstand.

Anchor pakket 3

Pakket 3

 

Voor bijstand bij "Verblijf als Student".

Wat houdt dit pakket in?

 • de communicatie met u

 • de communicatie met de ambassade en de DVZ*

 • de communicatie met eventuele vertalers/tolken

 • de opvraging van het administratief dossier bij een eerdere weigering

 • de bespreking ervan met behulp van de door u overgemaakte benodigde documenten

 • de verdere opvolging van uw dossier bij de DVZ

 • en eventueel aanvullende documenten aan deze dienst overmaken.

*DVZ - Dienst Vreemdelingenzaken

 

Aangezien uw privacy en GDPR (AGV*) voor ons 2 topprioriteiten zijn worden onze videomeetings georganiseerd met behulp van het beveiligde communicatiesysteem van de respectabele Gentse firma Vectera.

*GDPR/AGV - (General Data Protection Regulation / Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor de goede orde, dit bedrag bevat niet de kosten van een eventuele beroepsprocedure of de vertaler/tolk.

 

Voor de 1e consultatie met een student hanteren we een

speciale prijs van 121 EUR (incl. BTW)

en dit i.p.v. de gebruikelijke 151,25 EUR (incl. BTW).

Prijs voor dit pakket: 756,25 EUR (incl. BTW).

Speciale prijs voor Studenten

?

Hoe kan ik dit pakket kopen?

In 3 simpele stappen.

2

Wij contacteren u gratis voor de praktische regeling.

3

U betaalt en geniet vanaf dan van onze bijstand.

Anchor pakket 4

Pakket 4

 

Voor onze Jurdisiche Helpdesk.

Tijdens dit gratis gesprek van 10 minuten zullen we vooral aandachtig naar uw verhaal en noden luisteren. Daarna zullen we u helpen bij het bepalen van de beste en goedkoopste optie die u bij ons kan kiezen.

Vervolgens kunt u kiezen om ons te consulteren via een videomeeting die maximaal 1 uur duurt. Indien het voor uw casus beter uitkomt om dat 1 uur in 2 maal 30 minuten op te splitsen, dan zijn we daar flexibel in.

Aangezien uw privacy en GDPR (AGV*) voor ons 2 topprioriteiten zijn worden onze videomeetings georganiseerd met behulp van het beveiligde communicatiesysteem van de respectabele Gentse firma Vectera.

*GDPR/AGV - (General Data Protection Regulation / Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor de meeste gevallen zal ons kantoor zeker de juiste keuze zijn. Indien uw casus niet tot onze specialiteit behoort, dan verwijzen we u met plezier en gratis door naar één van onze bevriende confraters die over alle provincies heen gespreid zijn. Die kunnen u dan verder helpen met uw vragen omtrent bijvoorbeeld familierecht, verkeersrecht of andere materies.

Prijs voor dit pakket: kies vrij uit de 3 volgende mogelijkheden. 

alle prijzen zijn inclusief BTW.

1 uur

151,25 EUR

Voor studenten 121 EUR

2 uur 

10% korting

Totaal 302,50 EUR

Bespaar 30,25EUR

3 uur

15% korting

Totaal 385,69 EUR

Bespaar 68,06 EUR

?

Hoe kan ik dit pakket kopen?

In 3 simpele stappen.

2

Wij contacteren u gratis voor de praktische regeling.

3

U betaalt en geniet vanaf dan van onze bijstand.

bottom of page